English (Engels) Nederlands (Dutch)

Aanpak

Helder en Snel

Een steeds hogere informatiedichtheid, globalisering en meer diverse producten en diensten maken de dagelijkse uitvoering ingewikkeld. Vaak leidt dit tot een dagelijkse strijd over waar de prioriteit gelegd moet worden. Het resultaat is vertraging en onvoldoende scherpte en aandacht voor verbetering.
Het is dus vooral een kwestie van kiezen. Een heldere keuze, een inzichtelijk plan en een snelle uitvoering, maken de meeste kracht voor verbetering los.

Koers en doel

Die bepalen we vooraf. Na een korte analyse fase bepalen we de potentie, de richting en het doel.
Alle projecten die ik uitvoer leiden tot een hard en meetbaar resultaat.

Grondig en Solide

Her gaat om de inhoud. Een echte verbetering vindt plaats met kennis en feiten van het onderwerp. Acties worden dus grondig voorbereid, en gedocumenteerd.
Dit biedt een solide basis om op de resultaten voort te bouwen.

Samen Doen

In de uitvoering ga ik samen met uw medewerkers op een praktische wijze aan de slag. Vanuit het hart van uw organisatie. Doel wordt doen.
Met een simpel en inzichtelijk actieplan, halen we én meten we de resultaten. Door samen op te trekken, vindt overdracht plaats naar de dagelijkse uitvoering. De aanvankelijke scepsis slaat om in enthousiasme. Hiermee borgen we de verbetering in uw organisatie, en bouwen deze uit naar de nieuwe standaard.

Scherp en Creatief

Bij het definiëren en behalen van het resultaat kunt u hierop rekenen.
Een duidelijke en scherpe aanpak leiden tot excellente oplossingen.
Waar de gebaande wegen geen uitkomst bieden, volgen we een alternatieve koers om het beoogde resultaat te behalen.

Communicatie en Draagvlak

Het succes van een project wordt niet alleen bepaald door de inhoud. Ik help u om het lonkende perspectief van de verandering, en de daarvoor gevraagde inspanningen en offers effectief te communiceren in de organisatie. Of het nu het overige management, de medewerkers, de aandeelhouders, zakenpartners of de ondernemingsraad betreft. Hiermee verkrijgen we het draagvlak voor de gevraagde verandering.