English (Engels) Nederlands (Dutch)

Goss Contiweb B.V.

Drukpersen, vouwers, drogers, rollenwisselaars, en diensten voor Rotatie Offset Industrie

 

  • 2012-2013: Opzetten van nieuw Europees Spare Parts Warehouse
  • 2010: Laten stijgen van onderdelenomzet door andere prijspolitiek en pro actieve verkoop
  • 2009: Opzetten en invoeren van systematiek voor het registeren en bijhouden van storingen en service aanvragen, voor de customer sales en service organisatie.
  • 2008: Verbetering afhandeling van registratie, kosten en administratie van service interventies.
  • 2007: Kostenreductie inkoop.

 

"Luc 's pragmatische en doortastende aanpak heeft er voor gezorgd dat we het service-proces veel efficiënter hebben kunnen inrichten. De informatie is nu goed toegankelijk en het onderhanden werk is beheerst. Dit is met name een succes, aangezien eerdere projecten geen of te weinig verbetering hadden gegeven. Luc is in staat geweest om duidelijke doelen te stellen en de organisatie hierop aan te sturen"
Rutger Jansen, Director Sales & Service, Goss Contiweb BV, Boxmeer,2010

www.gossinternational.com